Kredi Kartı Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

tarafından
19
Kredi Kartı Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kredi kartları kişilerin gelirleri ve kredi notlarına bağlı olarak belirlenen limitlerle kişilere verilir. Böylece gerekli nakitimiz bulunmadığı dönemlerde de harcama yapma imkanı sağlanır. Kredi kartı kullanımları belirtilen limitler üzerinden yapılır. Bununla birlikte her aylık dönemde yapılan harcamalar için harcama tutarının %40’ı kadar asgari ödeme yapılması gerekmektedir. Kredi kartları asgari ödeme tutarı ilk yıldan sonra %30 olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca kredi kartları anlaşmalı işyerlerinden yapılan alışverişlerde taksit imkanı da sağlamaktadır. Bununla birlikte kredi kartı faiz hesaplaması nasıl yapılır sorusu için akdi ve gecikme faizleri bulunmaktadır. Kredi kartı ile yapılan alışveriş ve nakit avans kullanımlarında uygulanan faiz akdi faiz olmaktadır. Ayrıca asgari ödeme tutarlarının ödenmemesi durumunda gecikme faizi de uygulanmaktadır. Bankalarca farklı kredi kartı faizleri uygulanabilmekle birlikte üst sınır merkez bankası tarafından belirli dönemlerde belirtilmektedir.

Kredi Kartı Akdi Faiz Hesaplaması

Kredi kartı akdi faiz hesabı kredi kartının asgari ödemesi dışında kalan kısım için uygulanmaktadır. Dönem içinde kredi kartı ile yapılan harcamaların toplam tutarının asgari ücret dışında kalan kısmı üzerinden akdi faiz hesabı yapılmaktadır. Bu hesap ile kredi kartı faizlerinin ilk kısmı hesaplanmış olmaktadır. Mevcut dönem içinde yapılan tüm harcamalardan asgari tutarın çıkarılmasıyla kalan harcama tutarı yani %60’lık dilim için bu işlem uygulanmaktadır. Kredi kartı faiz hesaplaması nasıl yapılır sorusunun ilk aşaması böylece tamamlanmış olmaktadır.

Kredi Kartı Gecikme Faiz Hesaplaması

Kredi kartı faiz hesaplarında akdi (alışveriş) faizinin yanı sıra asgari tutar üzerinden yapılan gecikme faizi uygulaması bulunmaktadır. Gecikme faizi mevcut dönem harcamaları için talep edilen %40 oranındaki asgari tutarın ödenmemesi durumunda uygulanmaktadır. Asgari ödeme tutarının ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda bu ödenmeyen asgari tutar üzerinden gecikme faizi hesaplanmaktadır.

Görüldüğü üzere asgari ödeme tutarının ödenmemesi durumunda gecikme faizi de uygulanarak kredi kartı faiz hesaplaması nasıl yapılır sorusunun ikinci aşaması da gerçekleştirilmektedir. Belirtilen akdi ve varsa gecikme faizinin toplanmasıyla kredi kartı faiz hesaplanmış olmaktadır. Böylece kredi kartı harcamalarınız için ödenecek olan faiz tutarları hesaplanmaktadır. Gecikme faizi uygulamasının kredi notunuzu etkileyeceğinin bilinmesinde de fayda olacaktır.